علاقه‌مند به کشف و ابداع. کمی تا قسمتی برنامه نویس