نشان، پرنصب‌ترین نقشه و مسیریاب ایرانی چگونه کار می‌کند؟

نشان، پرنصب‌ترین نقشه و مسیریاب ایرانی چگونه کار می‌کند؟
پشت پرده نشان چه خبر است؟ با بنیانگذاران و فضای کار نشان بیشتر آشنا شو...