استفاده از وب سرویس جستجوی نشان در اندروید

استفاده از وب سرویس جستجوی نشان در اندروید
در این آموزش طریقه استفاده از وب سرویس جستجوی مکان محور نشان برای اپلی...